Aj po otvorení zadných veľkých dverí vidieť jeho veľmi zachovalý stav
x