V hornej časti vodičových dverí je ovládanie okien a zrkadiel vrátanie ich sklopenia
x