Rádio je doplnené funkciou zobrazenia rôznych dopravných obmedzení
x